Ćwiczenie 17

Świadectwo ukończenia 1. klasy gimnazjalnej przez Emiliana Gubarzewskiego z 1865 r.

Uczniowi Emilianowi przyszło zmierzyć się z takimi przedmiotami jak: religia, łacina, j. niemiecki, j. polski, historia z geografią, matematyka, nauki przyrodnicze oraz rysunki. Ze zmagań wyszedł zwycięsko, pilność wykazał godną pochwały, zachowanie - nienaganne. 13 godzin lekcyjnych opuścił (wszystkie usprawiedliwione).
Promocja do klasy 2. - zapewniona.

ANK, Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/90