Wprowadzenie

Czym jest dawne pismo?

Na początek warto poznać dwa pojęcia, pod którymi kryje się dziedzina nauki zajmująca się historią pisma, to:

  • paleografia – nauka o dawnym piśmie, badająca zarówno jego dzieje, jak i metody jego odczytywania,
  • neografia – nauka o piśmie nowożytnym.

 

Obie należą do grupy nauk pomocniczych historii, czyli nauk, zajmujących się zagadnieniami, które składają się na warsztat pracy historyka. Wśród nich znajdziemy też sfragistykę, czyli naukę o pieczęciach, dyplomatykę - naukę o dokumencie czy heraldykę - naukę o herbach.

Umiejętność odczytywania dawnego pisma jest niezbędna w prowadzeniu badań historycznych. I to nie tylko tych profesjonalnych. Równie ważna jest ona dla historyków amatorów czy genealogów. Opanowanie tego narzędzia gwarantuje niezależność w kontakcie z historycznymi dokumentami. Dzięki temu przeszłość można wyczytać samodzielnie wprost z archiwaliów.

Czy to wystarczająca zachęta, żeby wejść w świat dawnego pisma?

Więcej o projekcie Dawne pismo przeczytasz tutaj.