Ćwiczenie 16

Rachunki i korespondencja prywatna mieszczan kleparskich z lat 1579-1796

Skrypt dłużny z 1579 r., w którym Adam Dropek, mieszczanin kleparski poświadcza, że jest winny 200 talarów Sewerynowi Glaczowi [?], mieszczaninowi i kupcowi krakowskiemu.

ANK, Archiwum miasta Kleparza, sygn. KL 162