Ćwiczenie 17

horizontal
1.

1. Ausreichend

2.

2. Grammatische Kenntnis noch genugend

3.

3. Uibersetzen und Vokabelvorrat entspre

4.

4. chend schriftliche Arbeiten fehlerhaft

5.

5. Mundlich genugend schriftlich nur

6.

6. mit Nachsicht annehmbar

7.

7. Genugend

8.

8. Eben entsprechende Kenntnis des

9.

9. Lehrstoffes

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. W tym dokumencie spotkasz jednak skrót, dla rozwinięcia którego potrzebna będzie znajomość gramatyki języka niemieckiego w stopniu podstawowym. W razie problemów zajrzyj do: Użyte skróty.
   
 6. Litery ze znakami diakrytycznymi - w odczycie znaki diakrytyczne należy pominąć, np. ü zapisujemy jako u.

 

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

 1. W tym dokumencie występują 2 skróty. Dla rozwinięcia jednego z nich potrzebna Ci będzie znajomość gramatyki języka niemieckiego w stopniu podstawowym. W razie problemów zajrzyj do: Użyte skróty.
   
 2. Pisarz używał dwóch różnych wersji litery s.
   
 3. Największe kłopoty z odczytaniem mogą sprawić litery typowe dla pisma neogotyckiego, np.: Kegpr.
   
 4. Najłatwiej pomylić literę e z n. W razie kłopotów sięgnij do Wzornika liter.

 

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 17

Wzornik liter

a
a
A
A
b
b
b
b
c
c
d
d
e
e
E
E
f
f
g
g
G
G
h
h
i
i
k
k
K
K
l
l
L
L
m
m
M
M
n
n
N
N
o
o
p
p
r
r
s
s
s
s
t
t
u
u
U
U
ü
ü
V
V

Ćwiczenie 17

Użyte skróty

Gramm[atische]
Gramm[atische]
u[nd]
u[nd]