Ćwiczenie 18

Dokument Kazimierza Sprawiedliwego z 1173 r.

Kazimierz Sprawiedliwy, książę sandomierski i krakowski zatwierdza przywilej nadany przez swojego brata, Henryka, zakonowi Szpitalników jerozolimskich św. Jana Chrzciciela (Zakon Maltański), nadając joannitom jednocześnie nowe uwolnienia.

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/845