Wypełnij luki

Zasady gry

Wybierz odpowiadającą Ci grę, jej stopień trudności oznaczony jest kolorowym paskiem podkreślającym nazwę.

Odczytaj zdania w wyświetlonym tekście i wpisz brakujące słowa w puste pola poniżej. Dla łatwiejszej orientacji wiersze zostały ponumerowane. Do Twojej dyspozycji pozostają przyciski Sprawdź! oraz Pokaż odpowiedź. Użycie pierwszego z nich spowoduje, że błędy zostaną wyświetlone na czerwono. Drugi pomoże wyjść nawet z najcięższych opresji.

Dobrej zabawy!


Skala: łatwa trudna bardzo trudna