Luki 2

W puste pola wpisz odczytane słowa

horizontal
1.Wzywa W. Prorektora aby  Akta Szkolne
2. i doniosł iak , czy Jozef Fruziń-
3. ski teraz lat 40. liczący uczęszczał  Liceum
4. Swietei Anny – pięć  skonczył, i zkąd rodem
5. był napisany –  dnia 14 Pazdziernika
6. 1833. r
7. Dyrektor Policyi.

Wezwanie policyjne

Pismo Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa skierowane do prorektora Liceum św. Anny w Krakowie (dziś I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie),w kwestii udzielenia informacji na temat Józefa Fruzińskiego.
W jakim celu Policja zasięgała o Wyżej wymienionym języka – nie wiadomo. Akta przejrzano, odpowiedzi udzielono, Fruziński do Nowodworka nie uczęszczał.

ANK, Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, sygn. GLN 17