Luki 4

W puste pola wpisz odczytane słowa

vertical

1.item Jacubowi Rzeznikowi męzowi
2. Hasky moiei za iego wielką prozbą
3. y zoni iego thakiesz daląm Ja
4. cubowi Zlotich w moneczie A szamei
5. Hascze drugie Stho Zlotich y ktemu
6. lizek srebrnich y nozny srebrne y
7. srebrny o krom wiprawy iako
8. roku panskiego 1563 gdzie wzięla
9. nie czom thi tho Hascze dziewcze
10. swei dobrego czinila zakladaiącz ią
11. y z iei mązęm y radzącz ku ich
12. alie rady moiei sluchacz

Księga testamentów (Testamenta in officio consularii Cracoviensi) z lat 1427-1623

Testament mieszczki krakowskiej Doroty Gładyszowej, spisany w 1567 r. Jest to pierwszy testament spisany w języku polskim.
Księgę testamentów prowadziła rada miejska, wpisywano (oblatowano) do niej testamenty Krakowian.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 772