Luki 10

W puste pola wpisz odczytane słowa

horizontal
1.Eine
2.
3. die Historie der Cosslin
4. betreffende
5.
6. aus gedruckten Buchern, Theils
7. und am meissten aus
8. Manuscripten, alten ,
9. Inventariis, Registraturen,
10. Acten und ge
11. schriebenen zu
12. sammen getragen,
13. mit einigen
14. bestarcket
15. Item mit gezieret.
16.
17. Johann David Wendland.

Kronika Koszalina, 1749-1757

Strona tytułowa kroniki Koszalina autorstwa Johanna Davida Wendlanda. Jest to pierwsza kronika Koszalina, w księdze znalazły się informacje m.in. o założeniu miasta, jego przywilejach, osobach ważnych w jego historii, Kościele, szpitalach czy rzadkich zdarzeniach (np. o monstrualnym jagnięciu).

Dokument pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Gra została przygotowana z okazji warsztatów odczytywania dawnego pisma (Koszalin, 15 czerwca 2017 r.).

Archiwum Państwowe w Koszalinie, Akta miasta Koszalina, sygn. 2