Zapisz się do newslettera

Aby zapisać się do newslettera wpisz poniżej adres e-mail, na który chcesz otrzymywać wiadomości.
Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.


Administratorem danych jest Archiwum Narodowe w Krakowie (Archiwum) z siedzibą w Krakowie, kod 30-960 przy ul. Siennej 16. Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail zbierane są przez Archiwum wyłącznie w celu przesyłania newslettera. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość modyfikacji a także usuwania. Podają je Państwo dobrowolnie, niemniej bez ich podania Archiwum nie będzie mogło przesyłać Państwu newslettera. Państwa dane będą przetwarzane przez Archiwum przez okres zamawiania przez Państwa newslettera. W celu usunięcia swoich danych z bazy Archiwum należy wysłać wniosek na adres dawnepismo@ank.gov.pl. W innych celach prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych iod@ank.gov.pl