Luki 6

W puste pola wpisz odczytane słowa

vertical

1.Okręg Krakowski. Granice stanowi Wisły
2. a to ku Zachodowi w góre w mocnych
3. aż na reszcie w .
4. punkt graniczny się, gdzie
5. Tyniec i Samborek w Srodku Wisły
6. się. Tu był początek  ,
7. i koniec.
8. Tyniec dnia 31o Oktobra 1843.

Operat katastralny Tyńca

Fragment wstępnego opisu granic Tyńca (Vorläufige Gränzbeschreibung), sporządzony w 1843 r. w języku polskim i niemieckim. Zawiera dokładny opis przebiegu granic z wyszczególnieniem punktów granicznych w terenie oraz informacjami nt. warunków przyrodniczych i własności gruntów w miejscu przebiegu granicy.

ANK, Kataster galicyjski, sygn. KKrak op 184