Luki 9

W puste pola wpisz odczytane słowa

horizontal
1.Na zmiatać i utrzy
2. mywać czystość, trzy
3. mać nie wolno
4. Nie wolno przyjmować żad
5. nych osob na
6. ani na nocleg
7. W razie potrzeby
8. na polecenie rze
9. mieślnikow np. blacharza,
10. kominiarza, lub zanieść list
11. lub drobną
12. W obec mieszkańcow uprzej
13. mym i nie odmówić drobnych
14. usług, za oni oczywiście
15. np. posyłka listu,
16. sprowadzenie , odnie
17. sienie nakolej i.tp
18. Listy i posyłki mieszkańców przynie
19. sione odnieśc tymże mieszkania

Zakres obowiązków stróża, ok. 1925 r.

Wykaz czynności związanych ze stanowiskiem dozorcy krakowskiej kamienicy przy ul. św. Jana 12 (dzisiejsza siedziba Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa), spisany przez dra Klemensa Bąkowskiego, adwokata, właściciela kamienicy.

Wśród obowiązków dozorcy wymieniono m.in.: zamiatanie i odśnieżanie chodnika przed kamienicą, zapalanie lamp gazowych, mycie schodów, wywieszanie chorągwi z okazji uroczystości i „bycie uprzejmym” wobec mieszkańców. Ponadto stróż miał zakaz posiadania kogutów.

ANK, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, sygn. 29/562/101