Ćwiczenie 11

Księga przyjęć do prawa miejskiego krakowskiego (Liber iuris civilis civitatis Cracoviae) z lat 1493-1555

Wybrany fragment zawiera wpisy dotyczące nadania praw miejskich trzem osobom. Jedną z nich jest Stanisław Stwosz (Stenczel Stosh), syn Wita Stwosza. Pomimo iż pochodził on z Krakowa, wniósł opłatę za korzystanie z prawa miejskiego, po tym, jak jego ojciec z niego zrezygnował.

Księgę przyjęć do prawa miejskiego prowadziła rada miejska, wpisywano w nią protokoły nadania praw miejskich osobom przybyłym do Krakowa. Dzięki ich nabyciu mogli oni osiedlać się w mieście i korzystać z praw i przywilejów przysługujących mieszczanom krakowskim. Żeby je uzyskać należało spełnić pewne warunki, np. pochodzić z Krakowa lub udowodnić swoje pochodzenie i nienaganne zachowanie w poprzednim miejscu zamieszkania, ożenić się lub kupić dom w mieście oraz wnieść odpowiednią opłatę. Zapiski ujmowano w lakonicznej formie, wymieniano w nich imię, czasem nazwisko i zawód nowego obywatela oraz informację nt. legitymacji do nabycia prawa miejskiego i wysokości wniesionej opłaty.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 1422