Ćwiczenie 11

horizontal
1.

1. Alexius gladiator gladiator

2.

2. Ius habet de Stradomia hic

3.

3. veniens nihil dedit litteram

4.

4. sufficientem genealogie sue portavit

5.

5. Nicolaus serifex de Grebow

6.

6. Ius habet litteram portavit sufficientem

7.

7. dedit seram iuxta consuetudinem

8.

8. Stenczel Stosh Snyczer Ius

9.

9. habet hic oriundus bonorum testimonio

10.

10. littera non indiget sed quia pater

11.

11. suus veyt snyczer Ius civile

12.

12. resignaverat

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. Nie stosuj nawiasów kwadratowych dla zaznaczenia dodatkowych liter, uzupełniających skrót.
   
 6. Zapis liter u i v - w tekstach łacińskich często stosowane są one wymiennie lub zapisywane wręcz w identyczny sposób. Dokonując odczytu, należy zastosować zapis zgodny z rzeczywistym, fonetycznym brzmieniem słowa.
   
 7. Zapis litery Ÿ (y z kropkami lub kreskami) - należy ją zapisać jako ii (podwójne krótkie i).
   
 8. Zapis zestawienia liter qu - w odczycie oddajemy je zawsze jako qu.
   
 9. Zapis litery w - w odczycie zawsze zapisujemy ją jako w.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

1. W tym dokumencie spotkasz skróty, jednak pewnie zauważysz, że powtarzają się one w tych samych słowach, typowych dla treści tego rodzaju zapisek. W razie kłopotów z odczytaniem skrótu możesz zajrzeć pod przycisk Użyte skróty. Warto zajrzeć także tutaj, żeby przeczytać więcej o zasadach skracania wyrazów.
 

2. Pisarz zapisał litery cghlrstvx w różnych wersjach. Kształt niektórych z nich może być dziś dla nas zaskakujący, szczególnie dotyczy to liter ckrsx.
 

3. Pisarz w ciekawy sposób zapisał literę A otwierającą zapiskę w pierwszym wierszu.
 

4. Pamiętaj o sposobie zapisywania litery y w przeszłości - z jedną lub dwiema kropkami. Ten pisarz zamiast kropek postawił kreski.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 11

Wzornik liter

a
a
A inicjał
A inicjał
b
b
c
c
c
c
d
d
e
e
f
f
g
g
g
g
G
G
h
h
h
h
i
i
I
I
k
k
l
l
l
l
m
m
n
n
N inicjał
N inicjał
o
o
p
p
r
r
r
r
s
s
s
s
S
S
t
t
t
t
u
u
v
v
v
v
w
w
x
x
x
x
y
y
z
z

Ćwiczenie 11

Użyte skróty

bono[rum]
bono[rum]
[con]suetudine[m]
[con]suetudine[m]
habet
habet
iux[ta]
iux[ta]
l[itte]ra
l[itte]ra
l[itte]ram
l[itte]ram
ni[hi]l
ni[hi]l
no[n]
no[n]
oriu[n]dus
oriu[n]dus
quia
quia
suffic[i]e[ntem]
suffic[i]e[ntem]
sufficien[tem]
sufficien[tem]
su[us]
su[us]
testimo[nio]
testimo[nio]
venie[n]s
venie[n]s