Ćwiczenie 10

Księga ławnicza miasta Krakowa (Scabinalia Cracoviensia) z lat 1300-1375

Najstarsza zachowana księga miejska krakowska. Zawiera zapiski sądu ławniczego, dotyczące spraw niespornych, jednocześnie jednak w księdze występują również wpisy odnoszące się do spraw publicznych (kilkukrotnie odnotowano m.in. wyniki wyboru nowej rady).
Na uwagę zasługuje również wygląd zewnętrzny księgi, ze względu na fakt, że spisana została na pergaminie, starannie liniowanym (na brzegach kart widoczne są nakłucia wykonane w celu poprowadzenia linii). Prawdopodobnie do wykonania księgi użyto pergaminu gorszej jakości, gdyż poszczególne karty są różnej grubości, a dodatkowo wiele z nich jest uszkodzone (dziury w środku, defekty na brzegach).

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 1