Ćwiczenie 12

Księga testamentów (Testamenta in officio consularii Cracoviensi) z lat 1427-1623

Testament mieszczki krakowskiej Jadwigi Wolffowej, spisany w 1576 r. Zawiera dokładny spis całego posiadanego przez nią majątku ruchomego, w którym wymienione zostały m.in. części garderoby oraz elementy wyposażenia domu.
Księgę testamentów prowadziła rada miejska, wpisywano (oblatowano) do niej testamenty Krakowian.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 772