Ćwiczenie 14


Kościół Mariacki od zachodu
Walery Wielogłowski, XIX w., litografia
ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. B-I-36

Interwencja porządkowa w sprawie kamienia z gzymsu kościoła Mariackiego z 1884 r.

Pismo C.K. Dyrekcji Policji w Krakowie skierowane do krakowskiego Magistratu w sprawie zgłoszenia dokonanego przez Oskarda Welesa, z zawodu telegrafistę, w sprawie stanu gzymsu kościoła Mariackiego. Mieszkaniec miasta szczęśliwie uniknął urazu głowy, którego był bliski z racji spadającego kamienia (ważącego blisko 1 kg).
W latach 70-tych XIX w. w Krakowie nasiliły się działania mające na celu restaurację zabytków architektonicznych miasta. W ramach prac nad przywróceniem budowlom ich dawnej świetności odnowiono m.in. Sukiennice, przeprowadzono prace konserwatorskie w katedrze wawelskiej i kościele św. Krzyża, a w latach 80-tych przystąpiono
do generalnej renowacji kościoła Mariackiego.

ANK, Komitety i organizacje społeczne ochrony zabytków w Krakowie - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/563/13