Ćwiczenie 8

Dokument wystawiony przez Radę miasta Kazimierza 29 września 1399 r. 

Rada na podstawie zeznań starszych obywateli miasta stwierdza, że na gruntach, na których powstał klasztor św. Katarzyny wcześniej istniały domy i browary, z których miasto pobierało czynsze. Znacznie później miasto zgodziło się na zakup przez klasztor sąsiednich nieruchomości, które od początku były wolne od świadczeń na rzecz duchowieństwa.

ANK, Archiwum OO. Augustianów w Krakowie, sygn. 29/501/168