Ćwiczenie 3

Świadectwo moralności wystawione dla Władysława Ludwika Anczyca w 1854 r. w Krakowie


Władysław Ludwik Anczyc (1823-1883)
J. Schübeler, niedatowany drzeworyt,
ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. B-III-86

Świadectwo wystawił urząd parafialny kolegiaty Wszystkich Świetych w Krakowie. W dokumencie potwierdzono religijne i przyzwoite zachowanie aptekarza (Anczyc ukończył farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim) podczas jego bytności w Krakowie.

Zwrócono również uwagę na wysoce moralny i nienaganny tryb życia poety, dzięki któremu, jak podkreślono, zyskał uznanie otoczenia.

ANK, Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/3