Ćwiczenie 2

Dokument wystawiony w 1237 r. w Gnieźnie przez księcia wielkopolskiego Władysława Odonica

Książę nadaje w nim wieś Korytowo (Choritovo) zakonowi Szpitalników św. Jana Chrzciciela. Granice nadanej nieruchomości zostały dokładnie opisane za pomocą nazw okolicznych jezior i rzek. Zakonnicy otrzymują dodatkowo zgodę na lokowanie nowych osadników na prawie niemieckim, postawienia karczmy i urządzenia targu.

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/846