Ćwiczenie 3

horizontal
1.

1. Moralitats Zeugniss

2.

2. Kraft dessen von Seiten des Krakauer Pfarramtes

3.

3. der Wahrheit gemass ausgesprochen wird dass der

4.

4. H Ladislaus Ludovicus Anczyc dipplomirter Apotheker

5.

5. wahrend seines Aufenthaltes in Krakau sich stets

6.

6. anstandig relligios benommen und durch seinen

7.

7. moralischen und untadelhaften Lebenswandel

8.

8. die Achtung Aller erworben daher allenfals ver

9.

9. diennt dass ihm dem H Ladislaus Ludovicus Anczyc

10.

10. dieses ruhmliche und wohlverdiennte Zeugniss

11.

11. ausgestellt werde

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze. Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. W tym dokumencie występuje tylko jeden skrót i będzie on należał do skrótów stanowiących wyjątek od tej reguły - jest zwrotem grzecznościowym. 
   
 6. Litery ze znakami diakrytycznymi - w odczycie znaki diakrytyczne należy pominąć, np. ü zapisujemy jako u.
   
 7. Zapis litery ß (scharfes S) - w odczycie oddajemy jako ss (podwójne s).

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

 1. W tym dokumencie występuje tylko jeden skrót. Należy on do grupy skrótów (zwroty grzecznościowe), które w zasadach transkrypcji zostały wyszczególnione jako wyjątki, których nie rozwiązujemy.
   
 2. W treści dokumentu natkniesz się na słowa, które, w odróżnieniu od całego tekstu, są zapisane italiką. W ten sposób zwykle w tekstach pisanych pismem neogotyckim, zapisywano imiona i nazwiska lub nazwy własne.
   
 3. Największe kłopoty z odczytaniem mogą sprawić litery typowe dla pisma neogotyckiego, tj. przede wszystkim: ehKpr.
   
 4. Pisarz pisał wielkie A oraz literę s na dwa różne sposoby.
   
 5. Najłatwiej pomylić litery e z n oraz v z w.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 3

Wzornik liter

a
a
A
A
A
A
ä
ä
b
b
c
c
d
d
e
e
f
f
g
g
h
h
H
H
i
i
k
k
K
K
K
K
l
l
L
L
L
L
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
r
r
s
s
s
s
S
S
ß
ß
t
t
u
u
ü
ü
v
v
w
w
W
W
Z
Z
Z
Z

Ćwiczenie 3

Użyte skróty

H[err]
H[err]