Ćwiczenie 4

Kontrakt w sprawie podjęcia przez Kazimierza Robackiego pracy na stanowisku trębacza w orkiestrze Milicji Wolnego Miasta Krakowa, zawarty w 1820 r. w Krakowie 


Muzyk Milicji Krakowskiej w mundurze codziennym
Jan Kanty Wojnarowski, 1836, akwarela
ANK, Zbiór ikonograficzny, sygn. B-III-28

W umowie określono przywileje i obowiązki muzyka. Do marszy w trakcie przemarszu straży milicyjnej z Placu Szczepańskiego na odwach ratuszowy w Rynku Głównym, wykonywanie capstrzyku przed odwachem w określone dni, udział w paradach oraz próbach muzycznych (prowadzonych w zimie w ogrzewanej sali).
Zatrudniany trębacz otrzymywał uniform muzyka, instrument (o który miał obowiązek dbać) oraz wszelkie potrzebne „papiery muzyczne”. Mógł też zamieszkać w izbie przeznaczonej w koszarach milicyjnych „dla muzyki”, a w wypadku odkrycia w sobie zdolności gry na innym instrumencie niż trąba - zmienić go na inny. Umowa mogła być rozwiązana z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Pracę na etacie trębacza wyceniono na 500 złotych polskich rocznie (z prawem do odpłatnych urlopów i dni chorobowych) i kontrakt został podpisany.

ANK, Archiwum Wolnego Miasta Krakowa, sygn. WMK VI-26