Ćwiczenie 20

Dokument księcia Leszka Czarnego z 1283 r.

Leszek, książę krakowski, sandomierski i sieradzki, nadaje klasztorowi cystersów w Koprzywnicy ius militale, przyznane poprzednio przez Bolesława, księcia krakowskiego i sandomierskiego.
Nie zachowała się pieczęć przywieszona pierwotnie do dokumentu, pergamin został przecięty.

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/852