Ćwiczenie 21

Akta radzieckie z lat 1520-1541

"Acta dominiorum consulum...". Księga zawiera zapiski dotyczące udzielania pełnomocnictw, wydawania listów polecających oraz wyroki sądu radzieckiego.
Zapiska z 1521 r. dotyczy kary, która została nałożona na małoletniego Wojtka Kolanko za zranienie Doroty Janowej. Nie znamy okoliczności tego zdarzenia, sprawa oparła się jednak o sąd radziecki, który nakazał zawarcie w ciągu dwóch tygodni zgody z pokrzywdzoną i zobowiązał ojca Wojtka do zapłacenia grzywny.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 756