Ćwiczenie 19

Dokument z 1450 r. wystawiony przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego

Kardynał - biskup krakowski udziela 40 dni odpustu tym wiernym, którzy odwiedzają ołtarze kościoła Panny Maryi w Krakowie i przyczyniają się do jego utrzymania.
Dokument pergaminowy, z ozdobnie pisanym inicjałem „S” i imieniem kardynała - Sbignevus, rozpoczynającym tekst dokumentu.
Na uwagę zasługuje przywieszona do dokumentu pieczęć kardynalska Oleśnickiego - podłużna, wyciśnięta w czerwonym wosku, przedstawiająca gotycki tryptyk, w którym centralne miejsce zajmuje postać siedzącego św. Stanisława, po bokach którego stoją św. Wacław i św. Pryska.

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/240