Ćwiczenie 1

Dokument króla polskiego Zygmunta I, wydany w 1540 r. w Krakowie

Król odkłada do rozpatrzenia sprawę wniesioną przez krakowskich rajców, dotyczącą wyjęcia miasta spod uchwały sejmu walnego, ustanawiającej karę śmierci za zabicie szlachcica przez osoby stanu nieszlacheckiego (plebeius). Uznając specjalne stanowisko Krakowa, król odkłada rozpatrzenie tej sprawy do najbliższego sejmu, do tego czasu miasto ma pozostać przy dawnych prawach.
Dokument pergaminowy. Przy dokumencie przywieszona pieczęć mniejsza koronna, wyciśnięta w czerwonym wosku.

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/544