Aufgabe 27

vertical

1.

1. Przez całe trzy tygodnie to jest od 24 listopada do 15 grudnia

2.

2. Moskale gospodarowali po swojemu zabierając dobytek

3.

3. bydło świnie kury gęsi wgóle drób siano słomę

4.

4. ziemniaki i co tylko się dało zabrać Przy szkole zniszczyli

5.

5. pasiekę własność kierownika szkoły rabując pnie a potem

6.

6. paląc a resztkę do rzeki wyrzucili aeroplany które

7.

7. miały swój zlot i siedzibę za Smykowem Krzyżanowica

8.

8. mi na polach krzeczowskich śledziły każdy krok

9.

9. tubylca Trzy tygodnie niedoli naszej minęło Moskale

10.

10. z pośpiechem rozbici wracali z pod Krakowa i czterdziestu

11.

11. niedobitków przenocowało się w szkole i dnia 15 grudnia

12.

12. rano o świcie umknęli na wschód gnani przez

13.

13. nasze wojska aż za Dunajec

Regeln der Transkription

 1. Beibehaltung der Originalfassung - der Text sollte originalgetreu transkribiert werden. Korrigieren Sie nicht die Fehler des Schreibers.
   
 2. Zeilen - die Transkription sollte in Zeilen aufgeteilt werden (wobei die grau hinterlegten Abschnitte auszulassen sind). Wurde ein Wort getrennt und zum Teil in die nächste Zeile übertragen, sollte es wie im Original getrennt und nicht zusammen geschrieben werden.
   
 3. Satzzeichen - alle im Originaltext vorkommenden Satzzeichen (Punkte, Kommas, Bindestriche usw.) sollten in der Transkription ausgelassen werden.
   
 4. Groß- und Kleinschreibung - das System wird sowohl die Groß- als auch die Kleinschreibung als richtig erkennen.
   
 5. Abkürzungen - die allgemeine Regel besagt, dass Abkürzungen im vollen Wortlaut ausgeschrieben werden sollten.

 

Die vollständigen Regeln der Transkription finden Sie hier.

Tipps

 1. Der Text wurde in einer geneigten Schrift niedergeschrieben. Falls Sie Probleme mit der Entzifferung haben, schauen Sie unter Buchstabenmuster nach.
   
 2. In Zeile 1 kommt eine Abkürzung vor. Falls Sie diese nicht entziffern können, schauen Sie unter Abkürzungen nach.
   
 3. Die im Text vorkommenden Zahlen werden nicht ausgeschrieben, sondern in Zahlenform transkribiert.
   
 4. Die Klammern in Zeile 7 ( ) sind auszulassen. Transkribieren Sie nur das Wort zwischen den Klammern.
   
 5. In Zeile 9 hat der Schreiber einen Fehler begangen. Transkribieren Sie die durchgestrichenen (und grau hinterlegten) Buchstaben ty nicht.

 

Mehr Tipps zum Entziffern alter Texte finden Sie hier.

Aufgabe 27

Buchstabenmuster

a
a
ą
ą
b
b
c
c
ć
ć
d
d
D
D
e
e
ę
ę
g
g
h
h
i
i
k
k
K
K
l
l
ł
ł
m
m
M
M
n
n
ń
ń
o
o
ó
ó
p
p
P
P
r
r
s
s
S
S
ś
ś
t
t
T
T
u
u
w
w
y
y
z
z

Aufgabe 27

Abkürzungen

to jest
to jest