Ćwiczenie 27

vertical

1.

1. Przez całe trzy tygodnie to jest od 24 listopada do 15 grudnia

2.

2. Moskale gospodarowali po swojemu zabierając dobytek

3.

3. bydło świnie kury gęsi wgóle drób siano słomę

4.

4. ziemniaki i co tylko się dało zabrać Przy szkole zniszczyli

5.

5. pasiekę własność kierownika szkoły rabując pnie a potem

6.

6. paląc a resztkę do rzeki wyrzucili aeroplany które

7.

7. miały swój zlot i siedzibę za Smykowem Krzyżanowica

8.

8. mi na polach krzeczowskich śledziły każdy krok

9.

9. tubylca Trzy tygodnie niedoli naszej minęło Moskale

10.

10. z pośpiechem rozbici wracali z pod Krakowa i czterdziestu

11.

11. niedobitków przenocowało się w szkole i dnia 15 grudnia

12.

12. rano o świcie umknęli na wschód gnani przez

13.

13. nasze wojska aż za Dunajec

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

 1. Tekst został spisany pochyłym pismem. W razie kłopotów z odcyfrowaniem liter sięgnij do Wzornika liter.
   
 2. W wierszu 1. występuje skrót, w razie problemów z jego rozwiązaniem sięgnij do Użytych skrótów.
   
 3. Użyte w tekście liczebniki nie podlegają odczytowi i należy zapisać je w formie liczb.
   
 4. Występujące w wierszu 7. znaki nawiasów ( ) należy w odczycie pominąć, wpisując tylko słowo ujęte w nawias.
   
 5. Wiersz 9. pisarz rozpoczął od pomyłki. Przekreślone przez niego litery ty (wyszarzone) należy pominąć w odczycie.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 27

Wzornik liter

a
a
ą
ą
b
b
c
c
ć
ć
d
d
D
D
e
e
ę
ę
g
g
h
h
i
i
k
k
K
K
l
l
ł
ł
m
m
M
M
n
n
ń
ń
o
o
ó
ó
p
p
P
P
r
r
s
s
S
S
ś
ś
t
t
T
T
u
u
w
w
y
y
z
z

Ćwiczenie 27

Użyte skróty

to jest
to jest