Exercise 27

vertical

1.

1. Przez całe trzy tygodnie to jest od 24 listopada do 15 grudnia

2.

2. Moskale gospodarowali po swojemu zabierając dobytek

3.

3. bydło świnie kury gęsi wgóle drób siano słomę

4.

4. ziemniaki i co tylko się dało zabrać Przy szkole zniszczyli

5.

5. pasiekę własność kierownika szkoły rabując pnie a potem

6.

6. paląc a resztkę do rzeki wyrzucili aeroplany które

7.

7. miały swój zlot i siedzibę za Smykowem Krzyżanowica

8.

8. mi na polach krzeczowskich śledziły każdy krok

9.

9. tubylca Trzy tygodnie niedoli naszej minęło Moskale

10.

10. z pośpiechem rozbici wracali z pod Krakowa i czterdziestu

11.

11. niedobitków przenocowało się w szkole i dnia 15 grudnia

12.

12. rano o świcie umknęli na wschód gnani przez

13.

13. nasze wojska aż za Dunajec

Principles of transcription

 1. Maintain the original entry - carry out the transcription as faithfully as possible to the original, without correcting the writer's mistakes.
   
 2. Lines of text - the transcription should be written in lines (fragments in grey should be omitted). If a word is divided between two lines, it should be written as in the original, that is, without connecting it.
   
 3. Punctuation - all punctuation marks or others (e.g. commas, full stops, hyphens, etc.) appearing in the original should be ignored.
   
 4. Writing capital letters - the mechanism recognises both small and capital letters as correct.
   
 5. Shortening - the general rules accepted by us say that a contraction used by the scribe should be developed, giving the full word.

 

You can check all the principles of transcription here.

Helpful tips

 1. The text was written in italics. In the event of difficulty with deciphering letters, use Model letters.
   
 2. In line 1, there is a contraction, in the event of problems with solving it, click Abbreviations.
   
 3. The numbers used in the text should be written as numbers.
   
 4. The brackets ( ) that appear in line 7 should be omitted, and only the word inside the brackets should be written.
   
 5. The scribe began line 9 with a mistake. The letters ty (greyed) which he crossed out should be omitted.

 

You will find more useful tips for transcribing old texts here.

Exercise 27

Model letters

a
a
ą
ą
b
b
c
c
ć
ć
d
d
D
D
e
e
ę
ę
g
g
h
h
i
i
k
k
K
K
l
l
ł
ł
m
m
M
M
n
n
ń
ń
o
o
ó
ó
p
p
P
P
r
r
s
s
S
S
ś
ś
t
t
T
T
u
u
w
w
y
y
z
z

Exercise 27

Abbreviations

to jest
to jest