Puzzle 22

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Bulla papieża Bonifacego IX z 1396 r.

 

Papież (ozdobnie zapisane imię w pierwszym wierszu dokumentu) zezwala rajcom krakowskim na używanie ołtarza przenośnego. Dokument pergaminowy, wystawiony w Rzymie, z przywieszoną ołowianą bullą papieską.

 

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/107