Puzzle 23

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Ozdobny rysunek na zakończenie roku

 

Rysunek piórkiem kończący wpisy za rok 1625 w księdze radzieckiej miasta Krakowa, zawierającej wpisy z l. 1625-1626.

 

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 513