Puzzle 21

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Strona tytułowa księgi krakowskiego cechu rzeźników z l. 1609-1648

 

Ozdobne rysunki: pośrodku karty malowane w wieńcu godło cechu rzeźników, powyżej herby Polski i Litwy, u dołu herby miasta Krakowa i głowa wołu.

 

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 3128