Puzzle 20

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Ozdobny kartusz

 

Rysunek piórkiem kończący wpisy za rok 1628 w księdze ławniczej miasta Kazimierza, zawierającej wpisy z l. 1620-1631.

 

ANK, Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem, sygn. K 395