Puzzle 19

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Oprawa księgi miejskiej Krakowa z 1767 r.

W księdze spisano wykazy rajców i ławników krakowskich z l. 1585-1794. Oprawa - deski powleczone skórą. Na przedniej okładce złocony tytuł księgi, herb Krakowa i roślinny ornament. Widoczne srebrne okucia (pozostałości po używanych niegdyś klamrach).

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 1478