Puzzle 18

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Inicjał „S”

Ozdobny inicjał w dokumencie króla Augusta II z 1697 r., zatwierdzającym dotychczasowe przywileje cechu garncarzy krakowskich.
Inicjał przedstawia orła ukoronowanego polskiego, mającego na piersi w tarczy herby saskie.

ANK, Cechy garncarzy i kaflarzy w Krakowie i Kazimierzu, sygn. 29/138/16