Puzzle 17

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Pieczęć radziecka miasta Krakowa

Pieczęć odciśnięta przez papier na akcie układu w sprawie połączenia królewskiego wolnego miasta Podgórza ze stołecznym królewskim miastem Krakowem z 1913 r.
Układ podpisali prezydent i wiceprezydenci miasta Krakowa, burmistrz Podgórza oraz radni, naczelnicy i sekretarze magistratów obu miast.
Na akcie wyciśnięto pieczęć miasta Podgórza i Krakowa.
Ta ostatnia, prezentowana w grze, wzorowana jest na wielkiej pieczęci radzieckiej Krakowa z XIV w. Przedstawia mury miejskie z trzema basztami, na dwóch niższych stoją patroni miasta – św. Wacław i św. Stanisław. W otwartej bramie klęczy postać modlącego się wójta. U góry Orzeł Polski, po obu stronach herby ziemi kujawskiej, z której wywodzili się ostatni królowie z dynastii Piastów.
W Archiwum przechowywana jest mosiężna kopia (z 1895 r.) tłoku pieczętnego XIV-wiecznej pieczęci większej miasta Krakowa.

ANK, Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/1284