Puzzle 10

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Inicjał „A”

Ozdobny inicjał rysowany piórkiem, zamieszczony w księdze cechowej krakowskich rzeźników z l. 1609-1648.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 3128