Puzzle 11

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Karta tytułowa księgi Arcybractwa Paskowego Matki Boskiej Pocieszenia w Krakowie

Bractwa paskowe istniały przy kościołach zakonu augustianów, ustanawiane były w celach religijnych. Członkowie bractwa pochodzili z różnych grup społecznych, mógł do niego należeć każdy (od magnata po chłopa). Arcybractwo paskowe powstałe w Krakowie za patronkę przyjęło Matkę Boską Pocieszenia. Przystępujący w szeregi bractwa otrzymywał rzemienny pasek, symbolizujący czystość i duchową łączność z zakonem augustianów). Krakowskie bractwo paskowe (Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia) istnieje do dziś, skupione przy parafii augustianów pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie.

ANK, Archiwum OO.Augustianów w Krakowie, sygn. Aug. 446