Puzzle 9

Ułóż obrazek z rozsypanych fragmentów

Plan miasteczka Dźwinogród

„Mappa osiadłości miasteczka Dzwinogroda z ogrodami gromadzkiemi, z placem folwarku dworskiego, z wałami twierdzy dawney bywaiącey przeciwko inkursyom Tatarskim (...) Z wyrażeniem oraz nazwisk każdego dworzyska ośmiodniowego w dawnych inwentarzach skarbowych znayduiących się y pod numerem kościelney liczby oznaczonych (...)” sporządzona w 1776 r.

ANK, Zbiór Kartograficzny, sygn. Zb.Kart. VI-64