Gaps 9

Write the word in the empty field

horizontal
1.Na zmiatać i utrzy
2. mywać czystość, trzy
3. mać nie wolno
4. Nie wolno przyjmować żad
5. nych osob na
6. ani na nocleg
7. W razie potrzeby
8. na polecenie rze
9. mieślnikow np. blacharza,
10. kominiarza, lub zanieść list
11. lub drobną
12. W obec mieszkańcow uprzej
13. mym i nie odmówić drobnych
14. usług, za oni oczywiście
15. np. posyłka listu,
16. sprowadzenie , odnie
17. sienie nakolej i.tp
18. Listy i posyłki mieszkańców przynie
19. sione odnieśc tymże mieszkania

Responsibilities of the caretaker, circa 1925

A list of activities related to the station of the caretaker of a Krakow tenement house on 12 St. Jana Street (today the headquarters of the Appreciation Society of Krakow's History and Monuments), written by Dr. Klemens Bąkowski, a barrister and the owner of the tenement house.

Among the responsibilities of the caretaker, the following were listed: sweeping and clearing the pavement in front of the tenement house, lighting gas lamps, washing the stairs, hanging up flags for ceremonies and "being polite" to residents. In addition, the caretaker was banned from having hens.

ANK, The Appreciation Society of Krakow's History and Monuments, ref. no. 29/562/101