Ćwiczenie 13

Dokument wystawiony przez króla Władysława IV w 1645 r.

Władysław IV, król polski poleca wojewodzie krakowskiemu odebrać od pisarza miejskiego Szulca kwotę 5000 złotych, której pisarz nie oddał na czas. Pieniądze te mają być przeznaczone na planowaną budowę fortyfikacji miejskich.
Na dokumencie podpis króla.

ANK, Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/476