Ćwiczenie 5

Akt nadania praw miejskich Podgórzu, wydany przez cesarza Józefa II w 1785 r. w Wiedniu

Cesarz wynosi Podgórze, ze względu na jego położenie i warunki przemysłowo-handlowe do rzędu królewskich wolnych miast oraz nadaje jego mieszkańcom wolności i prawa. Akt został spisany w punktach, w jednym z nich opisano herb nadawany miastu. Jego wizerunek, ozdobny i kolorowy, zamieszczono na osobnej karcie. Fragment przygotowany do transkrypcji dotyczy bezterminowego zwolnienia z obowiązku służby wojskowej zarówno mieszkańców Podgórza, jak też czeladników zamieszkałych w mieście.

Dokument w formie księgi złożonej z kilku pergaminowych kart, oprawny w czerwoną, pluszową okładkę. Na złotych, jedwabnych sznurkach przywieszona wielka pieczęć cesarska, wyciśnięta w czerwonym wosku, w drewnianej puszce.

ANK, Zbiór dokumentów pergaminowych, sygn. 29/657/1106