Ćwiczenie 29

cennik koszalińskiego kata, 1743 r.

Cennik zawiera stawki za wykonywanie czynności kata, do których należało m.in. wydalanie przestępców z miasta, torturowanie skazanych lub pozbawianie życia na różne sposoby. Cennik został zatwierdzony na posiedzeniu rady miejskiej Koszalina dnia 26 lutego 1743 r.

Dokument pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Ćwiczenie zostało przygotowane z okazji warsztatów odczytywania dawnego pisma (Koszalin, 15 czerwca 2017 r.).

Archiwum Państwowe w Koszalinie, Akta miasta Koszalina, sygn. 508