Ćwiczenie 30

Akt zgonu koszalińskiego kata, 1885 r.

Akt zgonu Christiana Filipa Ferdynanda Fuchsa, ostatniego koszalińskiego kata, zmarłego 17 kwietnia 1885 r. w Koszalinie.

Dokument pochodzi z zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Ćwiczenie zostało przygotowane z okazji warsztatów odczytywania dawnego pisma (Koszalin, 15 czerwca 2017 r.).

Archiwum Państwowe w Koszalinie, Urząd Stanu Cywilnego Koszalin, sygn. 26/453/3/35