Ćwiczenie 29

horizontal
1.

1. Specification

2.

2. der Scharfs und Nachrichter

3.

3. Executionis Gebuhren

4.

4. Vor die Landes Verweisung mit dem

5.

5. Staub Besen

6.

6. Jemanden aus der Stadt Juris

7.

7. diction zu verweisen

8.

8. Fur einen Delinqventen zu

9.

9. torqviren

10.

10. solchen zu verbrennen

11.

11. einen Delinqventen zu decolliren

12.

12. einen zu hencke

13.

13. einen zu radern

14.

14. einen zu sacken

15.

15. Vor decolliren und verbrennen zugleich

16.

16. fur die Begrabnis der Selbst

17.

17. Morder

18.

18. Wenn Er einen Delinqventen ins

19.

19. Hals Eisen schliesset

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Litery ze znakami diakrytycznymi - w odczycie znaki diakrytyczne należy pominąć, np. ü zapisujemy jako u.
   
 6. Skrócenia - przyjęta przez nas w zasadach transkrypcji ogólna reguła mówi, że skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. W tym dokumencie spotkasz jeden skrót, w razie problemów z jego odczytaniem sięgnij do Użytych skrótów.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

1. Tekst napisany jest pospiesznym kursywnym pismem, to sprawia, że zdarzają się litery napisane niestarannie (np. litera e na końcu niektórych wyrazów).

2. Pisarz zapisał literę s na dwa różne sposoby.

3. Najłatwiej pomylić literę r z v oraz w. W razie kłopotów sięgnij do Wzornika liter.

4. Zwróć uwagę, że pisarz zapisał niektóre wyrazy pismem łacińskim, odmiennie od pozostałej części tekstu.

5. W dokumencie spotkasz jeden skrót, w razie problemów z jego odczytaniem sięgnij do Użytych skrótów.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 29

Wzornik liter

a
a
ä
ä
b
b
B
B
c
c
d
d
D
D
e
e
E
E
E
E
f
f
F
F
g
g
G
G
h
h
H
H
i
i
J
J
k
k
l
l
m
m
m
m
n
n
o
o
ö
ö
p
p
q
q
r
r
r
r
s
s
s
s
S
S
S
S
ß
ß
t
t
u
u
ü
ü
v
v
V
V
w
w
W
W
x
x
z
z

Ćwiczenie 29

Użyte skróty

Execut[ionis]
Execut[ionis]