Ćwiczenie 26

Poświadczenie przebiegu kariery zawodowej doktora medycyny Michała Augusta Bergonzoni z 1799 r.

Pruskie Ober-Collegium Medicum et Sanitatis poświadcza przebieg kariery zawodowej doktora Michała Augusta Bergonzoni i zezwala mu na wykonywanie praktyki lekarskiej w Warszawie.
Michał August Bergonzoni (1748-1819), doktor filozofii i medycyny, radca nadworny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, był twórcą struktur wojskowej służby zdrowia, lekarzem wojsk koronnych i wojsk Księstwa Warszawskiego.
Dokument papierowy z pieczęcią Ober-Collegium Medicum et Sanitatis wyciśniętą w wosku przez papier.

ANK, Akta osób i rodzin - zbiór szczątków zespołów, sygn. 29/645/13