Ćwiczenie 19

vertical

1.

1. Cupientes igitur ut Ecclesia parochialis

2.

2. gloriose virginis Marie in Civitate Cracoviensi congruis honoribus frequentetur et salus proveniat animarum Omnibus cristifide

3.

3. libus contritis duntaxat et confessis qui Altaria eiusdem Ecclesie Sancte Marie ad honorem prefate virginis Marie et sanctorum

4.

4. Sanctarum que dei ibidem erecta et constructa ex devocione visitaverint et oracionem dominicam cum Salutacione angelica ante Altare

5.

5. devote dixerint quandocunque et quocienscunque spiritu divino instincti id fecerint Vel manus de bonis sibi a deo collatis ad ipsius

6.

6. Ecclesie sustentacionem et fabricam adiutrices porrexerint tociens a quolibet Altari sic ut premittitur visitato de omnipotentis dei miseri

7.

7. cordia et beatorum petri et Pauli Apostolorum eius Auctoritate confisi Quadraginta dies indulgenciarum perpetuis temporibus

8.

8. duraturas impartimur et de iniunctis eis penitenciis misericorditer in domino tenore presencium relaxamus

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. Nie stosuj nawiasów kwadratowych dla zaznaczenia dodatkowych liter, uzupełniających skrót.
   
 6. Zapis liter u i v - w tekstach łacińskich często stosowane są one wymiennie lub zapisywane wręcz w identyczny sposób. Dokonując odczytu, należy zastosować zapis zgodny z rzeczywistym, fonetycznym brzmieniem słowa.
   
 7. Zapis zestawienia liter qu - w odczycie oddajemy je zawsze jako qu.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

 1. W tym dokumencie pojawia się dużo skrótów, ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego odczytania tekstu. Pamiętaj, że pod przyciskiem Użyte skróty masz do dyspozycji zestaw skrótów, które spotkasz. Po ogólne informacje na temat sposobów skracania wyrazów, sięgnij tutaj.
   
 2. Niektóre litery pisarz zapisał w dwóch wersjach. Dotyczy to litery si (nie zawsze zaznaczanej kropką) oraz C.
   
 3. W wypadku liter u i v zachowaj czujność - sposób ich zapisu jest właściwie identyczny.
   
 4. Pisarz w nietypowy sposób zapisywał literę A.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 19

Wzornik liter

a
a
A
A
b
b
c
c
C
C
C
C
C
C
d
d
e
e
E
E
f
f
g
g
h
h
i
i
i
i
l
l
m
m
M
M
n
n
o
o
O
O
p
p
P
P
q
q
Q
Q
r
r
s
s
s
s
S
S
t
t
u
u
v
v
V
V
x
x

Ćwiczenie 19

Użyte skróty

animaru[m]
animaru[m]
Ap[osto]lorum
Ap[osto]lorum
beatoru[m]
beatoru[m]
Cracovien[si]
Cracovien[si]
dixe[r]int
dixe[r]int
domi[ni]ca[m]
domi[ni]ca[m]
Eccl[es]ia
Eccl[es]ia
Eccl[es]ie
Eccl[es]ie
eiusde[m]
eiusde[m]
frequente[tur]
frequente[tur]
honore[m]
honore[m]
honorib[us]
honorib[us]
indulgenciaru[m]
indulgenciaru[m]
ip[s]i[us]
ip[s]i[us]
Om[n]ibus
Om[n]ibus
om[n]ipotentis
om[n]ipotentis
oracione[m]
oracione[m]
porrexe[r]int
porrexe[r]int
presenciu[m]
presenciu[m]
quandocun[que]
quandocun[que]
 que
que
quociensun[que]
quociensun[que]
sanctaru[m]
sanctaru[m]
sancto[rum]
sancto[rum]
sustentacio[ne]m
sustentacio[ne]m
temp[or]ib[us]
temp[or]ib[us]