Ćwiczenie 18

horizontal
1.

1. In nomine patris et filii et spiritus sancti Amen Ego kazimerus dux notum facio universis christi fidelibus presentibus et futuris

2.

2. dominum henricum ducem fratrem meum hospitali sancti Johannis ierosolimorum pro animabus patris nostri et matris atque pro sua ipsius anima

3.

3. dedisse terram quae dicitur zagost totam integraliter villas scilicet quatuor cum omni circuitione sicuti comes petrus

4.

4. magnus eam circuivit et signavit cum omnibus quae in ipsis villis erant pastoribus videlicet omnibus iumentariis

5.

5. vineariis lagenariis et omnibus rusticis qui in ipsis villis morabantur excepto uno romano vineario nomine barbez

6.

6. et exceptis quatuor decimis hominibus de ki quibus ibidem mansio concessa fuerat ad tempus donec alibi eis provideretur

7.

7. cum omni quoque Suppellectili reliqua equabus scilicet bubus vaccis ovibus atque porcis Sed et aliam dedit villam nomine vlazoa

8.

8. cum omnibus suis pertinentiis silvis videlicet agris pratis atque mellificis quotquot in ea erant Dedit quoque praeter haec omnia

9.

9. tabernam in cachoo libere a predicto hospitali possidendam

Zasady transkrypcji

 1. Zachowanie zapisu oryginału - odczytu dokonaj jak najwierniej, nie poprawiając błędów popełnionych przez pisarza.
   
 2. Wiersze tekstu - odczyt należy wpisać w podziale na wiersze (wyszarzone fragmenty należy pominąć). Jeżeli słowo jest podzielone pomiędzy dwa wiersze, należy je wpisać identycznie jak w oryginale, tzn. nie łącząc go.
   
 3. Interpunkcja - wszelkie znaki przestankowe lub inne (np. przecinki, kropki, znaki przeniesienia, itp.) występujące w oryginale należy pominąć.
   
 4. Pisownia wielkich liter - mechanizm uzna za poprawne wpisanie zarówno małej, jak i wielkiej litery.
   
 5. Skrócenia - skrót zastosowany przez pisarza należy rozwinąć, podając pełne brzmienie słowa. Nie stosuj nawiasów kwadratowych dla zaznaczenia dodatkowych liter, uzupełniających skrót.
   
 6. Zapis liter u i v - w tekstach łacińskich często stosowane są one wymiennie lub zapisywane wręcz w identyczny sposób. Dokonując odczytu, należy zastosować zapis zgodny z rzeczywistym, fonetycznym brzmieniem słowa.
   
 7. Zapis zestawienia liter qu - w odczycie oddajemy je zawsze jako qu.

 

Z pełnymi zasadami dokonywania transkrypcji możesz się zapoznać tutaj.

Pomocne wskazówki

1. W tym dokumencie pojawia się dużo skrótów, ich znajomość jest niezbędna do prawidłowego odczytania tekstu. Pamiętaj, że pod przyciskiem Użyte skróty masz do dyspozycji zestaw skrótów, które spotkasz. Po ogólne informacje na temat sposobów skracania wyrazów, sięgnij tutaj.

2. Pisarz wiele liter zapisał w dwóch lub nawet trzech wersjach. Dotyczy to liter: ais.

3. W wypadku liter u i v zachowaj czujność - sposób ich zapisu jest właściwie identyczny.

 

Więcej wskazówek, pomagających odczytywać dawne teksty, znajdziesz tutaj.

Ćwiczenie 18

Wzornik liter

a
a
a
a
A
A
b
b
c
c
d
d
D
D
e
e
E
E
f
f
g
g
h
h
i
i
i
i
i
i
I
I
I inicjał
I inicjał
J
J
K
K
l
l
L
L
m
m
n
n
o
o
p
p
P
P
q
q
r
r
R
R
s
s
s
s
s
s
S
S
t
t
T
T
u
u
v
v
x
x
z
z

Ćwiczenie 18

Użyte skróty

ag[r]is
ag[r]is
alia[m]
alia[m]
am[en]
am[en]
animab[us]
animab[us]
atq[ue]
atq[ue]
bub[us]
bub[us]
christi
christi
cu[m]
cu[m]
decimi[s]
decimi[s]
dicit[ur]
dicit[ur]
d[omi]num
d[omi]num
duce[m]
duce[m]
ea[m]
ea[m]
eq[ua]bus
eq[ua]bus
et
et
f[rat]rem
f[rat]rem
h[a]ec
h[a]ec
henricu[m]
henricu[m]
ho[m]i[ni]b[us]
ho[m]i[ni]b[us]
ibide[m]
ibide[m]
ierosolimo[rum]
ierosolimo[rum]
integralit[er]
integralit[er]
ipsi[us]
ipsi[us]
Joh[ann]is
Joh[ann]is
kazimer[us]
kazimer[us]
lagen[ar]iis
lagen[ar]iis
magnu[s]
magnu[s]
mat[r]is
mat[r]is
meu[m]
meu[m]
morabant[ur]
morabant[ur]
no[m]i[n]e
no[m]i[n]e
n[ost]ri
n[ost]ri
notu[m]
notu[m]
om[n]i
om[n]i
om[n]ia
om[n]ia
om[n]ib[us]
om[n]ib[us]
ovib[us]
ovib[us]
pastorib[us]
pastorib[us]
pat[r]is
pat[r]is
p[er]tinenciis
p[er]tinenciis
possidenda[m]
possidenda[m]
p[re]dicto
p[re]dicto
p[re]sentib[us]
p[re]sentib[us]
p[re]ter
p[re]ter
pro
pro
p[ro]vide[re]tur
p[ro]vide[re]tur
qu[a]e
qu[a]e
q[ua]tuor
q[ua]tuor
q[u]i
q[u]i
q[u]ib[us]
q[u]ib[us]
q[uo]q[ue]
q[uo]q[ue]
q[uo]tq[uo]t
q[uo]tq[uo]t
s[an]c[t]i
s[an]c[t]i
scil[icet]
scil[icet]
sed
sed
sp[iritus]
sp[iritus]
taberna[m]
taberna[m]
te[m]p[us]
te[m]p[us]
terra[m]
terra[m]
tota[m]
tota[m]
univ[er]sis
univ[er]sis
videl[icet]
videl[icet]
villa[m]
villa[m]