Ćwiczenie 32

Akta radzieckie z lat 1520-1541

„Acta dominiorum consulum...”. Księga zawiera zapiski dotyczące udzielania pełnomocnictw, wydawania listów polecających oraz wyroki sądu radzieckiego.

Fragment księgi pochodzący z 1520 r. zawiera dwie, spisane tego samego dnia, krótkie zapiski dotyczące rozpatrywanych spraw. Na marginesie zapisek wskazano nazwiska stron, tj. Grzegorza Smagacza i Laurentego (Wawrzyńca) Wątropki.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 756