Jigsaw puzzle 15

Complete the picture from the scattered fragments

Strona tytułowa księgi radzieckiej miasta Krakowa (Consularia Cracoviensia)

Ozdobny rysunek zamieszczony na stronie tytułowej księgi radzieckiej miasta Krakowa z l. 1602-1607.

ANK, Akta miasta Krakowa, sygn. Rkps 456